Producten
Ook al worden er vele benamingen aan de verschillende uitvoeringen van warmtewisselaars gegeven, in hoofdlijn zijn onze producten op te delen in shell & tube en luchtgekoelde warmtewisselaars. Het betreffen klantspecifieke warmtewisselaars voor een breed toepassingsgebied. Waar de standaardrange niet meer toereikend is, kan ROBOX maatwerk leveren. Dit maatwerk kenmerkt zich door de innovatieve toepassing van constructies, extra klantwensen of extreme operationele omstandigheden, zoals hoge temperatuur en drukken.
Shell & Tube warmtewisselaar

Shell & tube warmtewisselaars zijn er in veel verschillende types (en benamingen). Het kenmerk van een S&T is dat het apparaat bestaat uit een aantal buizen in een cilindrische mantel. Daarbij maakt de cilindrische mantel het mogelijk om op een flexibele manier warmte uit te wisselen tussen het proces ‘in’, en het proces ‘om’ de bundelbuizen.

Het is het meest populaire type vanwege de flexibiliteit die het de ontwerper mogelijk maakt een goede betrouwbare oplossing te bieden voor het gehele toepassingsgebied. ROBOX heeft voor de TEMA-types de beste constructies ontwikkeld, zodat er voor alle uitvoeringen effectief een passende oplossing geboden kan worden.

Luchtgekoelde unit

Een luchtgekoelde warmtewisselaar bestaat uit een rechthoekig buizenpakket met het proces door de buizen, en geforceerde lucht er omheen. Om het warmtewisselend oppervlak te vergroten, wordt de buitenzijde van de buis vaak voorzien van een fin of een lamel. Ook dit type geeft de ruimte om in vele uitvoeringen te ontwerpen waardoor dit een goede oplossing is voor een groot toepassingsgebied.

Overige types

Het is onze uitdaging om vanuit de randvoorwaarde van het proces het meest geschikte ontwerp te creëren. Het resultaat kan soms ver buiten de standaard types vallen. ROBOX is juist ook sterk om dergelijke innovatieve oplossingen te realiseren.

Next solutions
“Samen zoeken naar een toekomstbestendige oplossing.”
Eric Hekelaar
Project Manager PID bij
Koole Tankstorage Botlek BV
“Als een van de belangrijkste tankopslag- en oliebewerkingsbedrijven in Europa staan we voor een uitdaging als het gaat om vervuiling in de warmtewisselaars. We zijn naast een opslag terminal namelijk ook een productielocatie. Voor klanten kunnen wij grondstoffen en producten opwerken. Daartoe hebben wij vier destillatie-units op de locatie. Deze worden telkens anders bedreven aangezien de voedingsstromen constant wisselen. Soms is vervuiling van de warmtewisselaars dan het gevolg. Samen met ROBOX en diverse ingenieursbureaus zijn we daarom gezamenlijk in actie gekomen ter verbetering van onze destillatie-units. Doel van dit project was om te kijken waar de vervuiling vandaan komt en het zoeken naar een toekomstbestendige oplossing.”
bekijk project
De teamleden van ROBOX zijn uiterst betrokken bij mens en techniek. Eén van de kenmerken daarvan is dat wij u op zorgvuldige wijze ontzorgen binnen het volledige engineerings- en productieproces. Gedreven om te verbeteren waar mogelijk, bedenken we samen de best denkbare innovatieve oplossingen. Who's next?